VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Literowania w Języku Angielskim  “Spelling Bee”

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu piaseczyńskiego do udziału w siódmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Literowania w Języku Angielskim „Spelling Bee”. Pierwszy etap konkursu organizują nauczyciele języka angielskiego w swoich szkołach zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Finał (drugi etap) odbędzie się 30 marca 2023 roku w PSP 72 „Szkole Marzeń” w Piasecznie przy ulicy Zielonej 14. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Do Kuratorium Oświaty wpłynął wniosek o umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, laureaci konkursu otrzymają punkty w rekrutacji do szkoły średniej. Szczegółowy regulamin wraz z harmonogramem znajduje się w zakładce poniżej.

Regulamin VII edycji Konkursu Literowania w Języku Angielskim Spelling BEE

Baza słów- klasa 7

Baza słów- klasa 8

Ewa Tomaszewska

Najnowsze komentarze
    Archiwa