Współpraca naszej szkoły z Centrum Nauki Kopernik

Jesteśmy niezwykle dumni, że kolejny rok zacieśniamy naszą współpracę z CNK. W tym roku również realizujemy wspólny naukowo-badawczy projekt pt. „Wielkie żarcie”. Nic nie czuć, nie widać, ani nie słychać, a cały czas ubywa nam fragmentów otoczenia. Co jest pożerane? Wszystko – i stalowe mosty, i plastikowe butelki, i betonowe nawierzchnie lotnisk. A kto to wszystko pochłania, dowiemy się podczas realizacji projektu w Klubie Młodego Odkrywcy „Eksploratorzy przyrody”. „Wielkie żarcie” trwa cały czas, niezależnie od pory dnia i nocy.

Od kilku lat nasza współpraca trwa:

* Projekt „Oko w oko z rozwielitką” (do dziś realizujemy go w naszej szkole) – niezwykłą trudnością była jego realizacja w systemie edukacji zdalnej.

Link do publikacji:

http://www.kmo.org.pl/wp/wp-content/uploads/2022/02/Badacze-KMO_publikacja.pdf

* Projekt „Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe”. Realizacja z klubami ze Śląska.

* Udział w badaniach z zakresu zwiększania atrakcyjności zajęć edukacji przyrodniczej pt. „Modułowe pracownie przyrodnicze”.

I teraz nadszedł czas na „Wielkie żarcie” J

Czujemy się wyróżnieni i bardzo dziękujemy CNK za zaufanie oraz liczne pomoce naukowe, które otrzymujemy!

Dorota Strzyżewska

 

 

Najnowsze komentarze
    Archiwa