Zakres i miejsce realizacji zadań będących przedmiotem umowy

Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi do lat 3. Adres: Piaseczno ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno.

Dane kontaktowe do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Tel 22 70 17 682