Wizja żłobka

Żłobek ,,Ptasie Gniazdo’’ jest najmłodszą inicjatywą należącą do zespołu prywatnych placówek oświatowych pod nazwą ,,Szkoła Marzeń’’, w skład których wchodzą:

Żłobek ,,Ptasie Gniado’’
Przedszkole ,,Ptasie Gniazdo’’
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Piasecznie
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie
Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Szkoła Muzyczna I stopnia
oraz Centrum Szkoleniowe

Zadaniem żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla najmłodszych. Dzieci mają zapewnioną opiekę wysoko kwalifikowanej kadry. Wśród niej są pedagodzy z wyższym wykształceniem a także opiekunki w różnym wieku, co sprawia, że maluchy mają warunki zbliżone do domowych.
Maluszki otoczone są zatem nieustanną opieką i wsparciem by przy pomocy pedagogów mogły się harmonijnie rozwijać. Każdego dnia rozbudzana i stymulowana jest ich naturalna aktywność . Dzieci traktowane są bardzo indywidualnie a w pracy z każdym z nich brane są pod uwagę: rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny.
Żłobek wyposażony jest w sprzęt najwyższej jakości a udostępnione zabawki i pomoce dydaktyczne dobrane są starannie według potrzeb wiekowych.
Dbamy też o to by rytm dnia każdego dziecka był zbliżony z domowym przy jednoczesnym przestrzeganiu organizacji dnia żłobka i przy stopniowym jej wdrażaniu.
Maluchy mogą pozostawać pod naszą opieką w przedszkolu ,,Ptasie Gniazdo’’ a potem rozpocząć naukę w ,,Szkole Marzeń’’, w której wyróżniają się znakomitym przygotowaniem do edukacji szkolnej.