“72” to szkoła przyjazna dziecku. Po 10 latach przyglądania się pracy tej szkoły mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że autentycznie urzeczywistnia tę popularnie głoszoną ideę. Posiada bogatą ofertę dydaktyczną i wychowawczą, stwarzając w ten sposób korzystne warunki do nauki i wychowania. Troszczy się o wszechstronny rozwój ucznia. Uczy kierowania swoją wolą i emocjami, wprowadza w kontakty społeczne, ćwiczy postawy i zachowania moralne. Każdy uczeń spotyka się z szacunkiem. Szkoła stwarza mu warunki do osiągnięcia małych i wielkich sukcesów, budowania poczucia własnej wartości. Panuje w niej przyjazna i życzliwa atmosfera.
Pedagodzy starają się być wzorem dla swoich wychowanków. Przekazują słowem, postępowaniem autentyczne wartości płynące z ich autorytetu moralnego jakim jest prawdziwość zasad, słów i czynów. Jest to możliwe dzięki ich kompetencjom zawodowym, wiedzy i ogromnemu zaangażowaniu w pracę z dziećmi.

Edyta Pyszyńska
mama Kuby, Zuzi i Julci
terapeuta pedagogiczny