02

Przedszkole Ptasie Gniazdo

ul. Orzeszkowej 15
05-500 Piaseczno

przedszkole@szkolamarzen.pl
tel. 22 750 14 85

01

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72
Prywatne Gimnazjum nr 2

ul. Zielona 14
05-500 Piaseczno

sekretariat@szkolamarzen.pl
tel. 22 757 28 99

03

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Jazgarzewszczyna
ul. Okrężna 25A

zalesie@szkolamarzen.pl
tel. 22 750 07 87