Klub Absolwenta, jako wspólna inicjatywa uczniów i prowadzących szkołę, rozpoczął działalność z początkiem 2013 roku. Głównymi celami klubu jest podtrzymywanie koleżeńskich więzi oraz świadczenie wzajemnej pomocy.
Kandydatów do klubu prosimy o przesyłanie krótkich informacji na swój temat oraz podanie adresu mailowego. Tą drogą będziemy informować o spotkaniach,wyborach do zarządu oraz wysyłać zaproszenia na szkolne uroczystości.

Swój akces zgłosili już:
- Joanna Puchała,  Uniwersytet Medyczny,lekarz na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego
- Bartłomiej Fryszczyn,Wydział Biotechnologii Baylov College of Medicine Houston University, doktorant
- Michał Buczkowski ,Wydział Prawa i Administracji UW, prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej
- Paulina Wisniewolska,Wydział Historii Sztuki UW,agencja reklamowa
- Dominika Naborowska,Wydział Grafiki ASP,działalność artystyczna
- Maria Moykowska,Wydział Dziennikarstwa UW,agencje PR, student na wydziale grafiki,  Hiszpania
- Aleksander Moykowski,Wydział prawa i Administracji UW, prawnik w biurze maklerskim
- Antoni Królikowski, Wydział Reżyserii,Warszawska Szkoła Filmowa,Czeska Szkoła Filmowa, aktor,reżyser
- Mateusz Cacek,SGH,wiceprezes Zarządu RTS,Widzew Lódz S.A.
- Michał Szturomski, Wydział Muzykologii UW, członek Zespołu Afrokolektyw,gitara elektryczna
- Maria Koras, Wydział Rzeżby,ASP, działalność artystyczna
- Krzysztof ” Diablo” Włodarczyk,bokser,zawodowy mistrz świata WBC
- Agnieszka Warszawska,Wydział Historii Sztuki, Filologii Włoskiej UW
- Dorota Romanowska /Szczepańska/, Wydział Psychologii UW, terapeuta kliniczny
- Karol Sawa, zawodowy ratownik górski, USA
- Marta Zając, Wydział Malarstwa ,Scenografii,ASP , scenografia teatralna,malarstwo sztalugowe
- Krzysztof Mysior,Economics & Political Science,University of Toronto
- Jan Królikowski, Wydział Historii UW,student , muzyk / kompozytor,wykonawca/
- Justyna Juzwa, Wydział Prawa i Administracji UW, student
- Krzysztof Koras, Wydział Fizyki Medycznej UW, student
- Julia Bednarska, Wydział Dziennikarstwa UW, student
- Amadeusz Rosmanowski, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalizacja: Informatyka, Politechnika Warszawska
- Justyna Biernacka,choreograf tańca jazzowego, Wydział Pedagogiki UW, student
- Tomasz Ślesick,Wydzial Operatorski,Warszawska Szkoła Filmowa, student
- Filip Ślesicki,Wydział Fizyki,Politechnika Warszawska, student
- Dymowska  Joanna –  Griffith University  Australia
- Maciej Domaradzki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Stosunki Międzynarodowe
- Szamocka  Zuzanna - Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru,
Nagrody: I Nagroda Fashion Deasin Awards 2012, Udział w Warsaw Fashion Street 2012  w konkursie Warsaw Talent
- Marta Podlińska – Uniwersytet Medyczny- student
- Marcin Wilczyński – Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek Telekomunikacja
- Łukasz Opiński – Szkoła Główna Handlowa, kierunek Finanse i Rachunkowość
- Martyna Pałucka – Szkoła Główna Handlowa, kierunek Finanse i Rachunkowość
- Martyna Turska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Amerykanistyki, kierunek Kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
- Piotr Szczepański – Uniwersytet Warszawski, Filologia Angielska
- Justyna Tokarska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
- Katarzyna Lubianiec – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.