Pierwsi nie tylko w nauce!

W czwartek, 18 lutego 2010 roku, odbyły się w Warszawie na Górce Szczęśliwickiej narciarskie i snowboardowe mistrzostwa szkół niepublicznych. W reprezentacji naszej szkoły wystąpili: Agata Derwinis, Klaudia Puchała, Maja Iwaszkiewicz i Szymon Iwaszkiewicz. Wszystkim poszło bardzo dobrze. Agata zajęła pierwsze miejsce, Szymon – drugie, Maja – trzecie, a Klaudia – szóste. Odległości czasowe między zwycięzcami, a naszymi uczniami były naprawdę niewielkie, tylko setne sekundy! Zawody były udane, a honor szkoły – obroniony!

Dodaj komentarz