63 dni niepodległej Polski

W nawiązaniu do tematyki przebiegu II wojny światowej na ziemiach polskich ósmoklasiści wzięli udział w zajęciach online organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
Podczas warsztatów uczniowie przyjrzeli się okolicznościom wybuchu Powstania Warszawskiego oraz najważniejszym wydarzeniom z tego okresu. Interesującym zagadnieniem było przyjrzenie się strukturom państwa podziemnego. Na koniec uczniowie zadali sobie pytanie, które towarzyszy nam od wielu dekad: Czy Powstanie miało sens?

Kaja Ruszkowska