Egzamin na kartę rowerową

Rowerowy czerwiec w Szkole Marzeń zakończył się egzaminami na kartę rowerową. Podczas egzaminu teoretycznego Uczniowie wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych i pierwszej pomocy. Następnie udaliśmy się do Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka w Warszawie, gdzie Dzieciaki wykazały się zdolnością płynnej jazdy na rowerze i umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Gratuluję wszystkim Uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach publicznych, życzę bezpiecznej jazdy!!!

Natalia Baszkiewicz