Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Serdecznie zapraszamy Kandydatów do klasy „0” i 1 na rok szkolny 2019/20 oraz ich Rodziców na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się w naszej szkole w Zalesiu Dolnym 23 lutego o godzinie 10.00 – ZAPISZ SIĘ


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PSP NR 72

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO („0”) ORAZ KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2019/20

Dzień otwarty – godz.10.00, 23 lutego 2019 r. – dotyczy szkoły przy ul. Okrężnej 25 a w Jazgarzewszczyźnie (Zalesie Dolne)

Dzień otwarty – godz.10.00, 2  marca 2019 r. – dotyczy szkoły przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie

Badanie gotowości szkolnej – godz.10.00, 9 marca – dotyczy obu ww. szkół

Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 14 marca

Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do 21 marca. (Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać umowę drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem pod adres:

- sekretariat@szkolamarzen.pl (szkoła w Piasecznie),

- zalesie@szkolamarzen.pl (szkoła w Zalesiu Dolnym).

Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnejw wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.

Możliwość zapoznania się rodziców z indywidualnymi wynikami badania gotowości szkolnej kandydata – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

- jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;

- jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

  1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.
  2. Rodzice podczas składania dokumentów powinni mieć przy sobie dowód tożsamości w celu okazania go do ewentualnej weryfikacji tożsamości.

 

 


Szanowni Państwo,

1.      Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Autobus szkolny 2018-19” od 7 czerwca znajdą Państwo informacje oraz dokumenty dotyczące zapisów                   dzieci na dowóz do/ze szkoły. Zapisy potrwają do 20 czerwca.

2.      Do 1 lipca w zakładce „Rekrutacja” umieszczona zostanie lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/19.

3.      Na przełomie czerwca i lipca w zakładce „Aktualności” pojawi się informacja o terminie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19.

4.      Do 2 września w zakładce „Plan zajęć pozalekcyjnych” opublikowany zostanie harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/19. Zapisy na             nie rozpoczną się w pierwszych dniach zajęć szkolnych.

5.      Uprzejmie proszę tych Rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, o uczynienie              tego do 15 czerwca.  Dokument wydaje przedszkole. (Dotyczy kandydatów do klasy I, którzy nie ukończyli oddziału przedszkolnego w naszej szkole).

6. Podręczniki i materiały edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2018/19:

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 z następującymi uwagami:

  1. Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

  2. Od 3 lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu mojepodreczniki.pl

Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, czuję się w obowiązku zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższy podmiot.

 


Regulamin rekrutacji[/pdf2]

Poniższe dokumenty proszę wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0 lub 1 szkoły podstawowej.