PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 „SZKOŁA MARZEŃ” W JAZGARZEWSZCZYŹNIE (ZALESIE DOLNE)

ul. Okrężna 25A, Jazgarzewszczyzna,
05-501 Zalesie Dolne
Tel./fax 022 750 07 87
e-mail: zalesie@szkolamarzen.pl

Organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Jazgarzewszczyźnie  przy ul. Okrężnej 25 A jest Spółka SAPIENTIA sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000300353, kapitał zakładowy 140.000,00 zł, NIP 7010106761, Regon 141304417.

Dyrektor Szkoły – Kazimierz Stankiewicz, e-mail: k.stankiewicz@szkolamarzen.pl
Wicedyrektor Szkoły- Anna Kubacka, e-mail: a.kubacka@szkolamarzen.pl

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.
Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.
Numer konta:
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie:
52  1090  1694  0000  0001  1438  0947

map002