„Myślę, więc nie śmiecę” – Sprzątanie świata 2021

W trzeci piątek września uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję „Sprzątania świata”, której tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”.

Warsztaty dla klas 0 i 1 dotyczyły kwestii zaśmiecania środowiska. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego tak się dzieje i jakie są tego skutki, bądź zagrożenia. By nie generować coraz większej ilości śmieci staraliśmy się znaleźć albo nowe zastosowanie albo nowych właścicieli dla niektórych niepotrzebnych nam rzeczy codziennego użytku. I tak np. pusty szklany słoik po przetworach moglibyśmy wypełnić lampkami LED i wykorzystać jako dekorację; ubrania, z których już wyrośliśmy – oddać do Domu Dziecka; nakrętki z plastikowych butelek – zebrać i wrzucić do specjalnego pojemnika w markecie.

Warsztaty dla klas 2 i 3 poświęcone zostały tematyce ogólno ekologicznej i przybrały formę pracy w grupach. Dzieci miały do wykonania pięć różnych eko zadań m.in. przybrać pozę Ekologicznego Człowieka Myślącego, rozwiązać test i odgadnąć kilka ekologicznych haseł.
Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie przystępowali do zadań z chęcią i zaangażowaniem. Oto jak pracowali:

Wychowawcy świetlicy: Sylwia Zawadzka, Justyna Kołakowska i Klaudia Plesiewicz