Poza czesnym proponujemy naszym uczniom m. in:

- podręczniki i inne indywidualne pomoce dydaktyczne,
- zajęcia pozalekcyjne – zgodnie z planem obowiązującym w danym roku szkolnym (ok. 10% wszystkich zajęć),
- posiłki w szkole,
- zielone szkoły oraz jednodniowe wycieczki edukacyjne – zgodnie z harmonogramem ( zwykle są to 2 z 4 wycieczek, np. do muzeum)