W ramach czesnego proponujemy naszym uczniom m. in:

- program edukacyjny ujęty w planie zajęć obowiązkowych, rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN,
- nauka pływania w ramach lekcji w-f, w klasach drugich
- zajęcia pozalekcyjne – zgodnie z planem obowiązującym w danym roku szkolnym (jest to ok. 90% ogółu zajęć; ok. 30 zajęć tematycznych),
- zajęcia z reedukacji,
- lekcje muzealne, „żywe” lekcje przyrody, wyjazdy edukacyjne,
- zajęcia świetlicowe do godz. 18.
- j. angielski do 8 lekcji tygodniowo (w tym lekcje dwujęzyczne z edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki)

Języki obce:

- w klasach 0-3: j. angielski – do 8 lekcji tygodniowo (w tym lekcje dwujęzyczne z edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki);
- w klasach 4-8: 5 lekcji j. angielskiego tygodniowo, w tym jedna z native speakerem, ponadto – dwujęzyczne lekcje historii i przyrody;
3 lekcje tygodniowo do wyboru spośród nast. lektoratów: francuski, hiszpański, niemiecki