20191105_101500
Drugoklasiści przez kilka dni zajmowali się lasem. Poszliśmy na spacer, rozpoznawaliśmy rosnące drzewa i krzewy. Rozpoznawaliśmy drzewa i krzewy na zdjęciach, potem je odpowiednio przyporządkowaliśmy. Oglądaliśmy filmy, zdjęcia, słuchaliśmy, czytaliśmy. Poznaliśmy warstwy lasu. Zrobiliśmy makietę. Na koniec powstał plakat, na którym przedstawiliśmy roślinność i zwierzęta żyjące w odpowiedniej warstwie.