Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Prezentacja z dnia otwartego

 Nauczanie zdalne jest fajne!

Spacer po Szkole Marzeń!


Podręczniki w roku szkolnym 2021/22

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2021/22. Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

Szkolny zestaw podręczników kl. 0-3, rok szkolny 2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 4-8 rok szkolny 2021-22

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu mojepodreczniki.pl

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

– jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;

– jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.


Regulamin rekrutacji

Wyprawka ucznia klas “0” i I

Poniższe dokumenty proszę wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0 lub 1 szkoły podstawowej.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki