Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2019/20:

p. Prezes Maria Moykowska
p. Dyrektor Kazimierz Stankiewicz
p. Wicedyrektor Anna Kubacka
p. Agnieszka Zabłocka – nauczyciel
p. Magdalena Maleszyk – nauczyciel
p. Inga Łoś-Elżanowska – nauczyciel

Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2019/20:

p. Karolina Weber-Bęben – klasa 0a
p. Justyna Stobiecka – klasa 1a
p. Damian Buliński- klasa 2a
p. Paula Krajewska – klasa 3a

p. Mariusz Włoczkowski – klasa 4a
p. Joanna Poniatowska-Boniecka – klasa 5a
p. Agnieszka Fusek – klasa 6a
p. Mateusz Makarewicz – klasa 7a