Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/21:

p. Kazimierz Stankiewicz
p. Anna Kubacka
p. Agnieszka Zabłocka
p. Magdalena Maleszyk
p. Inga Łoś-Elżanowska

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/21:

Klasa 0a – p. Katarzyna Daciuk
Klasa 1a – p. Anna Kapica
Klasa 2a – p. Justyna Stobiecka
Klasa 3a – p. Damian Buliński
Klasa 4a – p. Paula Krajewska
Klasa 5a – p. Piotr Koziorowski
Klasa 6a – p. Sylwia Chmielewska
Klasa 7a – p. Agnieszka Fusek
Klasa 8a – p. Mateusz Makarewicz