Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2018/19:

p. Prezes Maria Moykowska
p. Dyrektor Kazimierz Stankiewicz
p. Wicedyrektor Anna Kubacka
p. Agnieszka Zabłocka – nauczyciel
p. Magdalena Maleszyk – nauczyciel
p. Inga Łoś-Elżanowska – nauczyciel

Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2018/19:

p. Małgorzata Emczyńska- klasa Oa
p. Damian Buliński- klasa 1a
p. Marta Sulimowicz- klasa 2a i 6a
p. Mariusz Włoczkowski- klasa 3a
p. Sylwia Chmielewska- klasa 4a
p Anna Bichta- klasa 5a