The World Is in Our Hands – projekt kl. 6a

Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie zgłębili wybrany przez siebie problem dotyczący ochrony środowiska i przygotowali prezentację,  w której podali konkretne sposoby radzenia sobie z danym zagrożeniem. Pracując w parach i grupach poćwiczyliśmy poznane w rozdziale piątym słownictwo i  dowiedzieliśmy się nie tylko o problemach, ale także o rozwiązaniach.  Świetnie!
Magda Maleszyk