Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Legenda: Z – szkoła w Piasecznie, O – szkoła w Jazgarzewszczyźnie, brak litery – dotyczy obu szkół

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 0-3 7 września, godz.17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 4-6 8 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 7-8 9 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (O) – kl. 0 – 8 2 września, godz. 18.00 – kl. 0, 1, 4

3 września, godz. 17.00 – kl. 5, 7, 8

9 września, godz. 17.00 – kl. 2, 3

10 września, godz. 17.00 – kl. 6

Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 5  października, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z)        13 października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października (Z), godz. 8.30

15 października (O), godz. 8.30

Rada Szkoły (O) 22 października, godz. 17.00
Dzień otwarty (Z) – kl. 0-3 2 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty ( Z) – kl. 4-8 3 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty (O) – klasy 0-3         4 listopada, od godz. 17.00
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Dzień otwarty (O) – klasy 4 – 8 12 listopada, od godz. 17.00
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 11 grudnia
Wigilia szkolna kl. 0-3 (Z)   21 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 4-8 (Z) 22 grudnia, godz. 14.00
Wigilia szkolna (O) 22 grudnia, godz. 17.00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Święta – dni wolne od zajęć szkolnych 1, 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 1-3 (Z) do 4 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 0-3 (Z) 4 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-3 (Z)              5 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 4-8 (|Z) do 31 grudnia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-8 (Z) 5 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 4-8 (Z) 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 1-8 (O) do 4 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-8 ( O ) 7 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-8 ( O )           8 stycznia
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (Z) 11 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami  klas 4-6 (Z) 12 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7-8 (Z) 13 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (O) 13 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-8 (O) 14 stycznia, godz. 17.00
Ferie zimowe 18-31 stycznia
Dzień otwarty kl. 0-3 (Z)     1 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-8 (Z) 2 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 0-3 (O) 10 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-8 (O)        11 marca, od godz. 17.00
Klasowe spotkania wielkanocne 31 marca
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia
Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 maja
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z)        4 maja, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-8 (O) 6 maja, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 10 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 15 maja
Egzamin ósmoklasisty

 

j. polski –  25 maja, godz. 9.00,

matematyka – 26 maja, godz. 9.00                                       j. obcy – 27 maja, godz. 9.00

„Zielona szkoła” kl. 1-3 (Z) 25-27 maja
Zebranie z rodzicami kl. 4-6 (Z) 25 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-8 (O) 27 maja, godz. 17.00
Zebrania z rodzicami kl. 0-3 (Z) 31 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7-8 (Z) 2 czerwca, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (O) 2 czerwca, godz. 17.00
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych 4 czerwca
„Zielona szkoła” kl. 4-8 7-11 czerwca
„Zielona szkoła” kl. 1-3 (O) 9-11 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 (Z)       do 4 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-3 (Z) 7 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 (Z) do 13 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-8 (Z) 15 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-8 (O) do 15 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-8 (O)    17 czerwca, godz. 16.30
Bal ósmoklasisty 18 czerwca
Uroczystość zakończenia zajęć szkolnych 25 czerwca:

kl. 0-3 (Z) – godz. 8.15

kl. 4-6 (Z) – godz. 10.00

kl. 7,8 (Z) – godz. 11.30

kl. 0-3 (O) – godz. 15.00

kl. 4-8 (O) – godz. 16.00

 

Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia

 

  1. W następujących dniach wolnych od zajęć szkolnych zostanie zorganizowana opieka dla uczniów, których rodzice zapiszą swoje dzieci w podanym przez szkołę terminie: 23, 28-30 grudnia; 1, 6 kwietnia; 4 czerwca.
  2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zebrań, w szczególności prowadzonych on line – za uprzednią zgodą dyrektora szkoły.