Uroczystość zakończenia roku szkolnego on line

 

W związku z przedłużeniem przez MEN nauczania zdalnego do 28 czerwca serdecznie zapraszam na uroczystość zakończenia roku szkolnego on line!

26 czerwca

Klasy 0-3: godz. 9.00

Klasy 4-7: godz.  10.00

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor Szkół

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Legenda: O – szkoła przy ul. Okrężnej 25a w Zalesiu Dolnym, Z – szkoła przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie.

Jeśli nie określono, dotyczy obu szkół.

                                                            

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września:kl. 0-3 – godz. 8.15 (Z)

kl. 4-6 – godz. 10.00 (Z)

kl. 7-8 – godz. 12.00 (Z)

kl. 0-3 – godz. 15.00 (O)

kl. 4-7 – godz. 16.00 (O)

Zebranie z rodzicami (O) – kl. 0-3 4 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (O) – kl. 4-7      5 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 0-3 9 września, godz.17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 4-6 10 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 7-8 11 września, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 7  października, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z)           15 października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października (Z), godz. 8.3015 października (O), godz. 8.30
Rada Szkoły kl. 0-7 (O) 17 października, godz. 17.00
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Dzień otwarty (Z) – kl. 0-3 4 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty ( Z) – kl. 4-6 5 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty (O) – klasy 0-3 6 listopada, od godz. 17.00
Dzień otwarty (O) – klasy 0-7 7 listopada, od godz. 17.00
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 8 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Dzień otwarty ( Z) – kl. 7-8 13 listopada, od godz. 17.00
Sprawdziany semestralne kl. 3, 5-7 9-13 grudnia
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 16 grudnia
Wigilia szkolna kl. 0-3 (Z)       16 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 4-8 (Z) 18 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna (O) 19 grudnia, godz. 17.00
Przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia
Dni wolne od zajęć szkolnych 2, 3 stycznia
Święto 3 Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych – kl. 1-3 do 13 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 0-3 (Z) 13 stycznia, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych – kl. 4-8 do 17 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-8 (Z) 21 stycznia, godz. 16.30
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-7 ( O ) 23 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza 27 stycznia
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (Z) 27 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami  klas 4-6 (Z) 28 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7-8 (Z) 29 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (O) 29 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-7 (O) 30 stycznia, godz. 17.00
Ferie zimowe 10-23 lutego
Dzień otwarty kl. 0-3 (O) 18 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-7 (O)            19 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 0-3 (Z) 23 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-6 (Z) 24 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 7-8 (Z) 25 marca, od godz. 17.00
Egzamin ósmoklasisty: język polski –  21 kwietnia, godz. 9.00, matematyka – 22  kwietnia, godz. 9.00j. obcy – 23 kwietnia, godz. 9.00
Klasowe spotkania wielkanocne 8 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia
Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 11 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 do 15 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 do 20 maja
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z)           19 maja, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-7 (O) 21 maja, godz. 17.00
Sprawdziany semestralne kl. 3, 5-8 18-22 maja
Zebrania z rodzicami kl. 0-3 (Z) 25 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-6 (Z) 26 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7-8 (Z) 27 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (O) 27 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-7 (O) 28 maja, godz. 17.00
„Zielona szkoła” kl. 4-8 1-5 czerwca
„Zielona szkoła” kl. 1-3 3-5 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 do 29 maja
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-3 (Z) 8 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 do 10 czerwca
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych          12 czerwca
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-8 (Z) 16 czerwca, godz. 16.30
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-7 (O)            18 czerwca, godz. 16.30
Bal ósmoklasisty 19 czerwca
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 26 czerwca:kl. 0 – 3 (O) – godz. 8.00

kl. 4 – 7 (O) – godz. 9.00

kl. 0 – 3 (Z) – godz. 10.30

kl. 4 – 7 (Z) – godz. 13.00

kl. 8 (Z) – godz. 15.00

 

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia

 

INNE

W następujących dniach wolnych od zajęć szkolnych zostanie zorganizowana opieka dla uczniów, których rodzice zapiszą swoje dzieci w podanym przez szkołę terminie: 23, 30, 27, 31 grudnia; 2, 3 stycznia; 9, 14 kwietnia; 12 czerwca.