Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/19:

Klasa „0″

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6