Uniwersytet Jagielloński w Szkole Marzeń

Mikołaj Kopernik – bystr(ŻAK) z astronomii!
Wszystkie bystrzaki z klas IV wzięły udział w zajęciach z Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym przechowuje się wielkie skarby, w tym m.in.:. kolekcję przyrządów astronomicznych, którymi posługiwał się Mikołaj Kopernik, średniowieczne astrolabium arabskie, a nawet złoty globus z początku XVI wieku, na którym zaznaczono Amerykę Północną! W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się z życiem najsłynniejszego żaka Akademii Krakowskiej. Mikołaj Kopernik nie skrywa już przed nami żadnych tajemnic… Nie zobaczyliśmy rękopisu „De rovolutionibus orbium coelestium”, niemniej jednak, każdy już wie, że w tym celu należy udać się do innego, równie tajemniczego budynku… Biblioteki Jagiellońskiej! Tropiciele historii z klas IV nie mają złudzeń. Kraków to idealne miejsce do badania mroków i sekretów historii Polski i Europy.