W naszej szkole w maju odbyły się zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalno, komunikacyjnych. Temat naszego spotkania dotyczył „Akceptacji tego, kto jest inny”. Warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu, wzajemnego zrozumienia i tolerancji, przezwyciężenia uprzedzeń, przesądów. Akceptacji uczuć przeżywanych przez inne osoby, nauki szacunku dla poglądów innych osób, poprawienia skutecznej komunikacji oraz podniesienia stopnia integracji wśród uczniów biorących udział w zajęciach. Warsztaty były prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem: bajki, pracy w grupach, zabawy, rysunku. Mamy nadzieję że zajęcia dostarczyły naszym uczniom dobrej zabawy i rzetelnej informacji o nich samych.

Iwona Smykuła