ZAPISY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 72

ROK SZKOLNY 2019/2020

I. Instrukcja zapisywania na zajęcia pozalekcyjne

1. Do 5 września 2019 r., godz. 12.30, zapisy odbywają się poprzez system Activbook dostępny na szkolnej stronie internetowej.

2. Po terminie wymienionym w pkt. 1 zapisy odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej jak poniżej:

a) rodzice ucznia zapisują dziecko na wybrane z zaproponowanego przez szkołę planu (harmonogramu) zajęcia pozalekcyjne wysyłać na podane niże adres e-mail,

- dla szkoły przy ul. Okrężnej 25 A: r.mirkowska@szkolamarzen.pl

- dla szkoły przy ul. Zielonej 14: j.zareba@szkolamarzen.pl

b) wymieniony w pkt. a e-mail powinien zawierać:

a) imię i nazwisko dziecka,

b) klasę, do której dziecko uczęszcza,

c) nazwę wybranych zajęć,

d) dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia,

e) godzinę lekcyjną, na której odbywają się zajęcia.

 

II. Harmonogram zapisywania na zajęcia pozalekcyjne

1. Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 3 września o godzinie 19:00 i trwają do 13 września, godz. 16.00 (I tura).

2. Po 13 września nastąpi weryfikacja zajęć: zajęcia na które zapisało się mniej niż 10 osób, mogą być  zlikwidowane, a rodzice uczniów na nie zapisanych będą mieli możliwość wyboru innych zajęć spośród dostępnych.

3. 16 września (początek II tury zapisów) za pośrednictwem e-dziennika na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Zapisy na zajęcia pozalekcyjne” podany zostanie wykaz zajęć, na których pozostaną wolne miejsca (o ile takie pozostaną). Rodzice dokonują zapisów do 20 września, godz. 12.00 w sposób opisany w rozdziale I.2 niniejszego regulaminu.

 

III. Pozostałe postanowienia

1. W przypadku pytań dotyczących zajęć należy kontaktować się z następującymi osobami:

- dla szkoły przy ul. Okrężnej 25 A – z p. Renatą Mirkowską: r.mirkowska@szkolamarzen.pl

- dla szkoły przy ul. Zielonej 14  – z p. Justyną Zarębą: j.zareba@szkolamarzen.pl

3. Uczeń zapisany na zajęcia pozalekcyjne, może być z nich usunięty, jeśli swoim zachowaniem utrudnia ich prowadzenie. Decyzję tę podejmuje prowadzący zajęcia po uprzednim powiadomieniu wychowawcy klasowego ucznia oraz rodziców dziecka.

4. Regulamin wchodzi w życie 5 września 2019 r. Traci ważność regulamin zapisów na zajęcia pozalekcyjne obowiązujący przed tym terminem.

Regulamin zatwierdził: Dyrektor Szkół Kazimierz Stankiewicz

 Regulamin organizacji zajęć pozalekcyjnych

Regulamin zajęć językowych Cambridge KET dla klas 4

Regulamin zajęć językowych Cambridge KET dla klasy 5