EGZAMIN GIMNAZJALNY

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

– rok szkolny 2004/2005 – plik.pdf
– rok szkolny 2005/2006 – plik.pdf
– rok szkolny 2006/2007 – plik.pdf
– rok szkolny 2007/2008 – plik.pdf
– rok szkolny 2009/2010 – plik.pps
– rok szkolny 2010/2011 – plik.pdf
– rok szkolny 2011/2012 – plik.pdf
– rok szkolny 2012/2013 – plik.pdf
– rok szkolny 2013/2014 – plik.pdf
– rok szkolny 2014/2015  –  plik.pdf
– rok szkolny 2015/2016 – plik.pdf
– rok szkolny 2016/17- plik.pdf
– rok szkolny 2018/19- plik pdf


Drodzy trzecioklasiści!!!
Znajdziecie tu najważniejsze informacje i komunikaty dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz przyszłorocznego naboru do liceów.

Ważne strony

www.oke.waw.pl

cke.edu.pl

edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

egzaminy.edu.pl

warszawa-ponadgimnazjalne.pzo.edu.pl/omikron-parents/main.action


Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, w związku z art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60) oraz w związku z art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Załącznik nr 1) oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowych i gimnazjum (Załącznik nr 2).

[pdf2]Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2016-17[/pdf2]


Ważne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016:

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum

INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY WS. EGZAMINÓW GIMN. PRZEKAZANE PODCZAS ZEBRANIA 9.09.2015

WNIOSEK RODZICA O DOSTOSOWANIE WARUNKÓW NA SPRAWDZIANIE-EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Komunikat o dostosowaniach –  Sprawdzian i egzamin gimnazjalny