INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY WS. EGZAMINÓW GIMN. PRZEKAZANE PODCZAS ZEBRANIA 9.09.2015