W ramach czesnego

W ramach czesnego proponujemy naszym uczniom m. in:

– program edukacyjny ujęty w planie zajęć obowiązkowych, rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN,
– 6 lekcji j. angielskiego tygodniowo, w tym jedna z native speakerem, dwujęzyczne lekcje historii, biologii geografii lub WOS-u; 3 lekcje tygodniowo do wyboru spośród nast. lektoratów: francuski, hiszpański, niemiecki,
– zajęcia pozalekcyjne (koła, konsultacje przedmiotowe) – zgodnie z planem obowiązującym w danym roku szkolnym,
– jednodniowe wycieczki edukacyjne – zgodnie z harmonogramem ( zwykle są to 2 z 4 wycieczek, np. do muzeum, w danym roku szkolnym).