Rada Szkoły

Skład osobowy Rady Szkoły 2018/19

Prezes Zarządu – Maria Moykowska
Dyrektor Szkoły – Kazimierz Stankiewicz
Wicedyrektor Szkoły – Anna Tomczyk

Rodzice:

klasa IIIa – P. Michał Orzechowski
klasa IIIb -P. Paula Krajewska
klasa IIIc -P. Arkadiusz Kudra

Nauczyciele:

Dorota Michasik-Stępniak
Małgorzata Sudziak
Hanna Banaszak