Kalendarz roku szkolnego

 

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Prywatne Gimnazjum nr 2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września,  godz. 12.00
Zebranie z rodzicami 5 września, godz. 17.00
Rada szkoły 10 października, godz. 17.00
Dzień otwarty 24  października, od godz. 17.00
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 listopada
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych do 17 grudnia
Wigilia szkolna 19 grudnia, godz. 17.00
Przerwa świąteczna 24 grudnia – 1 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych 11 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 16 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza 17 stycznia
Zebranie z rodzicami 23 stycznia, godz. 17.00
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego
Dzień otwarty 27 marca, od godz. 17.00
Klasowe spotkania wielkanocne 17 kwietnia
Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia:

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godz. 9.00

– z zakresu języka polskiego, godz. 11.00

11 kwietnia:

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 9.00

– z zakresu matematyki, godz. 11.00

12 kwietnia

– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,  godz. 9.00

– j. obcy na poziomie rozszerzonym, godz. 11:00

Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 26 kwietnia
Dzień wolny od zajęć szkolnych 29 -30 kwietnia
Międzynarodowe Święto Pracy – dzień  wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Święto Flagi – dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 20  maja
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych do 27 maja
Zebranie z rodzicami 29 maja, godz. 17.00
Piknik szkolny 1 czerwca, godz. 14.00
“Zielona szkoła” 3-7  czerwca
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 12 czerwca, godz. 16.30
Bal Trzecioklasisty 14 czerwca
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 19 czerwca, godz. 15.00
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 20 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych 21 czerwca
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia

Egzaminy próbne- wg osobnego harmonogramu