Zajęcia pozalekcyjne

Drodzy Uczniowie!

Szkoła – to nie tylko tzw. proces dydaktyczno-wychowawczy.
Powinna ona umożliwiać rozwijanie zainteresowań i obcowanie ze sztuką przez wielkie “S”.
A nasze gimnazjum jest „Szkołą Odkrywców Talentów” a zatem proponujemy zajęcia artystyczne dla: muzyków, plastyków, aktorów, filmowców i pełnych zapału dziennikarzy.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH CZESNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/19:

Zajęcia pozalekcyjne