Prezentacje samodzielne

Uczniowie naszego gimnazjum w pierwszej klasie wykonują i przedstawiają prace dotyczące ich zainteresowań z poszczególnych przedmiotów. Projekty są przygotowywane w oparciu o Regulamin prezentacji samodzielnych.

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest nabycie umiejętności sprawnej komunikacji oraz redagowania poprawnej i bogatej językowo wypowiedzi a także oswojenie uczniów z występami publicznymi. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie technik multimedialnych, które sprawiają, że prace uczniów stają się profesjonalnymi prezentacjami.