Koncert “W krainie musicali”

Zapraszamy na koncet naszej szkoły, który odbędzie się 23 marca w sali widowiskowej  Centrum Kultury “Łowicka” przy ul. Łowickiej 21, o godz. 12.

Czytaj więcej

rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Ruszyła rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/24 !

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swojego dziecka w naszej szkole powinni wysłać zgłoszenie na adres mailowy k.sosinowicz@szkolamarzen.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka
  • klasa do której dziecko miałoby zostać przyjęte
  • tel kontaktowy

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 502 248 587

Czytaj więcej

ALEKSANDER TSOLKA – Klarnet

Czytaj więcej

ANNA BONIECKA – Skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie filia w Białymstoku. Wydział instrumentalny wraz profilem pedagogicznym ukończyła z wyróżnieniem w klasie skrzypiec Tomasza Radziwonowicza. Od 1998 r. gra w składzie kwartetu smyczkowego The Strings, z którym wykonała bardzo wiele koncertów w Polsce i za granicą oraz współpracowała z największymi gwiazdami polskiej estrady rozrywkowej. Od 1998 r. gra w stałym składzie orkiestry kameralnej Sinfonia Viva. Ponadto rozwija działalność pedagogiczną prowadząc lekcje gry na skrzypcach w Szkole Marzeń w Piasecznie oraz działalność kompozytorską.

Czytaj więcej

OLENA ZHUROVA-TSOLKA – Wiolonczela

Ukończyła Wyższy Instytut Muzyczny im. M. Łysenki we Lwowie w klasie wiolonczeli prof. Juria Łaniuka, uzyskując kwalifikacje wykonawcy koncertowego, muzyka zespołu kameralnego, muzyka orkiestry oraz wykładowcy.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. A. Wróbla oraz kameralistyki prof. M. Nosowskiej.

Wieloletnia uczestniczka kursów mistrzowskich w Zurichu prowadzonych przez prof. Eberharda Finke, koncertmistrza Berliner Philharmoniker.

Jako muzyk orkiestry INSO ( International New Symphony Orchestra) koncertowała w wielu krajach Europy oraz Chinach.

Interesuje się Muzyką Dawną, uczestniczyła w wykładach i kursach interpretacji prowadzowych przez Agatę Sapiechę oraz Teresę Kamińską.

Organizuje i prowadzi zajęcia muzyczno-edukacyjne z wiolonczelą w roli głównej – dla dzieci w wieku przedszkolnym cykl „O dziewczynce Wioli i Śpiewającym Drzewie”, dla młodzieży szkolnej – „Opowieści snute smyczkiem”.

Czytaj więcej

DOROTA KRZYŻOWSKA – FORTEPIAN (Okrężna)

Z wykształcenia i zamiłowania muzyk i pedagog. Uczęszczała do PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina, na wydziale fortepianu, klawesynu i organów, uzyskując tytuł magistra sztuki. Swoje umiejętności doskonaliła na licznych kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą, organizowanych przez wybitnych instrumentalistów i pedagogów (m.in. Daniel Roth i Milan Slechta). Była stypendystką fundacji im. A. Schweizera w Alzacji. Od 1986r. prowadzi działalność pedagogiczną w zakresie nauczania gry na fortepianie i muzyki. Systematycznie poszerza wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie metodyki. Nauczanie dzieci i obserwowanie ich rozwoju sprawia jej dużo radości i satysfakcji, tym bardziej, że to nie tylko umiejętności praktyczne i kształtowanie wrażliwości artystycznej. Gra na instrumentach zdecydowanie wpływa na rozwój intelektualny (np. na podzielność uwagi, myślenie analityczne), emocjonalny (umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości) i psychiczny (dyscyplina, wytrzymałość, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa). Dodatkowe zainteresowania to psychologia, historia, literatura i podróże krajoznawcze.

Czytaj więcej

TERESA CHLEBUS – Rytmika, Kształcenie słuchu

Ukończyła z wyróżnieniem sekcję Rytmiki na wydziale Wychowania Muzycznego PSM II st im. Fr. Chopina w Warszawie, studia na wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat współpracowała z Eksperymentalnym Warsztatem Rytmiki w IPN Akademii Mauzycznej, będącym zapleczem dla powstających wówczas studiów Rytmiki.
Pracowała m.in. w PPSM im. K.Szymanowskiego w Warszawie jako nauczyciel umuzykalnienia i rytmiki, oraz w wielu przedszkolach jako instruktor rytmiki. Od wielu lat uczy opracowaną przez siebie metodą malutkie dzieci gry na pianinie i keyboardzie. Wielu jej uczniów kontynuowało z powodzeniem naukę muzyki w Szkołach Muzycznych.

Czytaj więcej

KATARZYNA URBAŃSKA – Zespoły wokalne, Solfeż, Emisja głosu

Ukończyła Akademię Bydgoską (obecnie Uniwersytet Bydgoski) im. Kazimierza Wielkiego na Wydziale Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność edukacja muzyczna oraz dyrygentura chóralna. Naukę kontynuowała na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu, specjalizując się w zakresie oratoryjno-pieśniarskim w klasie śpiewu solowego profesora Piotra Łykowskiego. W trakcie studiów koncertowała w kraju i zagranicą (m.in. koncerty w ramach festiwalu Wratislawia Cantans we Wrocławiu oraz cykl recitali muzyki dawnej we Francji). Na tej samej uczelni ukończyła Podyplomowe Studia Muzykoterapii. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno jako pedagog (rytmika w przedszkolu, emisja głosu, ) oraz jako muzykoterapeuta – zajęcia muzykoterapii grupowej i indywidualnej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Jej zainteresowania muzyczne dotyczą wykonawstwa muzyki barokowej, działalność pedagogiczna jest natomiast powołaniem, zamiłowaniem i pasją.

Czytaj więcej

KATARZYNA MARCINKOWSKA – Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne (Zielona)

Ukończyła wydział instrumentalny Szkoły Muzycznej im. J. Elsnera w Warszawie w klasie oboju prof. dr hab. K. Wroniszewskiego oraz dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. zw. A. Banasiewicza (2004). Na tej samej uczelni obroniła pracę magisterską z metodyki kształcenia słuchu dla dzieci niewidomych, będąc nauczycielem tego przedmiotu w Szkole Muzycznej dla Niewidomych w Laskach. Ukończyła Specjalizację w zakresie Kształcenia Słuchu w Międzyuczelnianej Katedrze Kształcenia Słuchu (2007). Współpracowała jako instrumentalistka z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i jako instruktor muzyki z Domem Kultury “Włochy” oraz jako dyrygent z Chórem Żydowskim Clil.

Czytaj więcej

MAGDALENA ŻEMEK – Skrzypce (Zielona)

Ukończyła Liceum Muzyczne im.K.Szymanowskiego w Warszawie a następnie wydział instrumentalno – pedagogiczny (filia Białystok) w kl.Prof Promińskiego na Akademii Muzycznej im Fr.Chopina. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2002r .W miedzyczasie grywała w wielu orkiestrach, m.in.przez okres studiów pracowała w Filharmonii Białostockiej, zas na II roku studiów rozpoczęła współpracę z orkiestrą Tomasza Radziwonowicza “Sinfonia Viva”, która w tym roku obchodzi swoje 15 urodziny.Pracę z dziećmi zaczęła jako 18-letnia osoba , dając korepetycję – ćwicząc z maluchami wg wskazówek ich pedagooga.Zaraz po studiach podjęła pracę w Warszawskiej Szkole Muzycznej. Tam pracowała 5 lat -sukcesy pedagogiczne w postaci wyróżnień i zajęcia III miejsca przez uczniów. W trakcie pracy w tejże szkole rozpoczęła kurs nauczania metodą Suzuki. Obecnie jest nauczycielem Suzuki II stopnia

Czytaj więcej