Opłaty

Opłaty za naukę w szkole muzycznej wynoszą:

–      690 zł miesięcznie  w roku szkolnym tj. od września do czerwca

–      350 zł za każdy miesiąc wakacyjny tj. od lipca do sierpnia

Szkoła nie pobiera wpisowego

Każde kolejne dziecko z tej samej rodziny otrzymuje 10% zniżkę na czesne

Opłaty za zajęcia warsztatowe (poza trybem szkolnym):

1 x 30’/tyg  – 270 zł /mc

1 x 45’/tyg – 350 zł/mc

2 x 30’/tyg – 480 zł/ mc

2 x 45’/tyg – 650 zł/mc

lekcja próbna 30′ – 100 zł – opłata jednorazowa

powyżej 2 lekcji tygodniowo stawka ustalana jest indywidualnie

W przypadku zajęć warsztatowych nie obowiązują zniżki na kolejne dziecko z tej samej rodziny

Opłaty należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca na konto:

94 1090 1694 0000 0001 1438 0967

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc którego dotyczy wpłata