Organizacja kształcenia

Nauka w szkole przebiega w oparciu o ramowe plany nauczania opracowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w publicznych szkołach artystycznych, zgodnymi z obowiązującym rozporządzeniem MKiDN.

Zajęcia szkolne odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00 – 21:00 i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę – absolwentów wyższych uczelni artystycznych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch cyklach kształcenia:
− Cykl 6 – letni tzw. „dział dziecięcy” dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 6 do 9 roku życia
− Cykl 4 – letni tzw. „dział młodzieżowy” dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku od 10 do 16 roku życia

Uczniowie maja do wyboru cztery specjalizacje: gra na fortepianie, gra na skrzypcach, gra na wiolonczeli i gra na klarnecie.

Nauka gry na instrumentach prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych w wymiarze 1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo dla klas I – III a w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo dla klas IV –VI. W przypadku cyklu 4-letniego zajęcia mają wymiar 2 godzin lekcyjnych tygodniowo przez cały cykl kształcenia.

W ramach zajęć szkoły muzycznej uczniowie wszystkich klas uczęszczają obowiązkowo na zajęcia indywidualne z gry na wybranym instrumencie oraz na zajęcia praktyczno -teoretyczne odbywające się w grupach.

Wymiar zajęć praktyczno-teoretycznych wynosi ok. 4-6 godzin lekcyjnych tygodniowo w zależności od klasy.

Po pomyślnie zakończonym cyklu kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia.