Harmonogram wycieczek edukacyjnych

Harmonogram wycieczek edukacyjnych w roku szkolnym 2023/24:

Wycieczki edukacyjne klas 4-8_2023-24

Wyjścia edukacyjne kl. 0-3_2023-24

 

WYCIECZKI EDUKACYJNE

W klasach młodszych oprócz zajęć dydaktycznych, organizowane są liczne wycieczki wzbogacające wiedzę i wspomagające rozwój. Do nich należą ,cieszące się dużą popularnością wśród dzieci, jednodniowe wyjazdy plenerowe. Są to wycieczki po najbliższej okolicy, podczas których uczniowie poznają tradycję i kulturę ludzi zamieszkujących dany teren. Poza takimi wyjazdami uczniowie uczestniczą w wycieczkach do teatrów czy muzeów.

Najchętniej odwiedzanymi przez nas muzeami są:

  • Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa,
  • Muzeum Narodowe,
  • Muzeum Etnograficzne,
  • Zachęta oraz
  • Zamek Królewski.

Lekcje muzealne stanowią integralną część programowych zajęć szkolnych. Uczniowie w czasie takich lekcji nie są biernymi słuchaczami, ale biorą w nich czynny udział. Często tego rodzaju zajęcia połączone są z pracami plastycznymi utrwalającymi, zdobyte podczas tego rodzaju warsztatów, wiadomości. Oglądane ekspozycje muzealne nie są celem, ale jednym ze środków, za pomocą których uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę w obrębie omawianego tematu.