Poza czesnym

Poza czesnym proponujemy naszym uczniom m. in:

– podręczniki i inne indywidualne pomoce dydaktyczne,
– zajęcia pozalekcyjne – zgodnie z planem obowiązującym w danym roku szkolnym (ok. 10% wszystkich zajęć)
– posiłki w szkole,
– zielone szkoły oraz jednodniowe wycieczki edukacyjne – zgodnie z harmonogramem.