W ramach czesnego

W ramach czesnego proponujemy naszym uczniom m. in:

– program edukacyjny ujęty w planie zajęć obowiązkowych, rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN,
– nauka pływania w ramach lekcji w-f, w klasach drugich
– zajęcia pozalekcyjne – zgodnie z planem obowiązującym w danym roku szkolnym (jest to ok. 90% ogóły zajęć; ok. 30 zajęć tematycznych),
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z opinią psychologiczno-pedagogiczną,
– lekcje muzealne, “żywe” lekcje przyrody, wyjazdy edukacyjne,
– zajęcia świetlicowe do godz. 18.

Języki obce:

– w klasach 0-3: j. angielski – 8 lekcji tygodniowo, w tym elementy nauczania dwujęzycznego na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i muzyki; klasy dzielone na 2 grupy;
– w klasach 4-8: do 8 lekcji j. angielskiego tygodniowo, w tym z native speakerem, oraz z elementami nauczania dwujęzycznego na wybranych lekcjach; klasy dzielone na 2 grupy;
3 lekcje tygodniowo do wyboru spośród nast. lektoratów: francuski, hiszpański, niemiecki