O PROJEKCIE

Ponieważ żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie urządzenia mobilne stają się coraz ważniejszym elementem naszego życia codziennego, nasza placówka oświatowa chce rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie nauczania języków obcych z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Jedną z nowszych koncepcji wspierających proces kształcenia jest model nauczania hybrydowego, łączącego tradycyjne zajęcia dydaktyczne z elementami e-learningu oraz wykorzystaniem mediów cyfrowych, Internetu, sieci społecznościowych i aplikacji na urządzenia mobilne. Postęp technologiczny nie tylko umożliwia, ale wręcz wymusza nową jakość kształcenia. W 2015 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu POWER i tak rozpoczęła się nasza przygoda z wdrażaniem projektu finansowanego ze środków unijnych pt.

Nauczanie hybrydowe – przyszłość nauki języków obcych

Nauczanie hybrydowe jest kompilacją dwóch systemów nauczania: tradycyjnego i opierającego się na nowoczesnej technologii i multimediach. Dlatego też cele całego projektu skoncentrowane są wokół podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w obydwu zakresach. Osoby uczestniczące w kursach mają za zadanie podwyższenie, ale również zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami, jak media społecznościowe i ich sposobem wykorzystania w nauczaniu języków obcych.
Nauczyciele w celu realizacji zamierzonych celów, wybrali takie kursy, które pozwolą im w pełni wprowadzić innowacyjną metodę nauczania, w nauczanie na co dzień. Wśród elementów, które wzbogacą i udoskonalą warsztat nauczyciela, są między innymi: projektowanie własnych webquestów, blogów oraz stron internetowych, wykorzystanie mediów społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest and Youtube, praca metodą projektu, technikami CLIL, praca z materiałami autentycznymi, prasą, literaturą i muzyką. Zdobyta wiedza i doświadczenie, a więc realizacja programu, ma służyć przede wszystkim uczniom, którzy w dzisiejszych czasach, mają nowe potrzeby edukacyjne, chodzi tu zwłaszcza o sposoby przyswajania wiedzy.