O projekcie POWER 2017

Dobrze wyszkolona kadra nauczycielska to najcenniejszy zasób szkoły. Jednak dla rozwoju każdego nauczyciela ważnym jest nie tylko utrzymanie wiedzy na wysokim poziomie, ale również nieustające poszerzanie horyzontów, szukanie inspiracji do zainteresowania uczniów swoim przedmiotem, a także szukanie nowych metod nauczania. Gwałtowne poszerzenie się możliwości dokształcania nauczycieli w tych kierunkach pojawiły się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zagraniczne szkolenia pozwalają uczestnikom na pogłębienie znajomości języków obcych, innowacyjnych form doskonalenia oraz nowoczesnych i nowatorskich metod nauczania. Ponadto uzyskane indywidualne korzyści przekładają się bezpośrednio na podniesienie jakości nauczania w szkole. Dla tego właśnie kadra nauczycielska Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 od września  2017 roku rozpoczęła pracę nad trzecim już projektem pt.

“Wychodzimy z ławek, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

Pojęcie „zainteresowania”  i „ciekawości” na przestrzeni ostatnich lat uległy  zmianie – przede wszystkim sprawił to rozwój technologii – to, co było jeszcze ciekawe dla ucznia kilka lat temu, wcale nie musi wzbudzać entuzjazmu w uczniu, który uczęszcza do szkoły teraz.  Nauczyciele na lekcjach muszą w pewnym sensie zmagać się z tym, co zrobić i jak, aby ucznia danym  tematem zainteresować.  Nie jest wcale nowością stwierdzenie, że wiedza, która wypływa z zaciekawienia jest  lepiej zapamiętywana i najprawdopodobniej w odpowiednim momencie zostanie świadomie wykorzystana. Ma to związek między innymi z emocjami, jakie rodzą się w człowieku podczas przyswajania wiedzy – uczucie znudzenia i przymusu nic dobrego nie wnoszą.

Jako nauczyciele rozumiemy to i pragniemy wciąż ulepszać swój warsztat pracy, tak, aby nasi uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki w nauce, ale również, aby umieć wzbudzać w nich radość do samego procesu uczenia się oraz jak najchętniejszego samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia. Wierzymy, że do takiej holistycznej postawy ucznia, który będzie chętnie osiągał swój cel edukacyjny , jednocześnie czerpiąc z tego przyjemność,  w ogromnej mierze przyczynia się także sam nauczyciel. Dlatego pragniemy wciąż podnosić swoje kwalifikacje, jesteśmy ciekawi nowych metod aktywizujących i narzędzi, które pozwolą nam lepiej prowadzić lekcje, a tym samym zaciekawiać ucznia.  Stawiamy także na nasz rozwój osobisty, zdobywanie kompetencji językowych, wyjazdy zagraniczne, bo wiemy , że to my – nauczyciele – jesteśmy pomostem w zdobywaniu wiedzy przez naszych uczniów.

W wyniku przeprowadzonej w naszej szkole ankiety, wynika, że uczniowie chcieliby odbywać więcej lekcji  poza szkolną ławką i tradycyjną pracą, której podstawą są  informacje z podręcznika.  Jesteśmy przekonani, że nowe sposoby nauczania ,  podniosą efektywność naszych uczniów.

W celu poprawienia umiejętności i kwalifikacji pracowników chcieliśmy, aby nauczyciele:

– poznali nowe metody aktywizujące uczniów, w tym metody projektu,

– podnieśli umiejętności korzystania z Internetu, multimediów , sprzętów audiowizualnych, urządzeń mobilnych, korzystania z programów i aplikacji, pomocnych w edukacji

– doskonalili swoje umiejętności pedagogiczno – wychowawcze w zakresie komunikacji z uczniem, podnoszenia jego motywacji, rozpoznawania problemów wychowawczych, ale też trudności w uczeniu się , indywidualnego podejścia do ucznia, stosowania technik miękkich w nauczaniu

– podnieśli kompetencje realizowania programów nauczania w języku angielskim,

– uczyli się nowoczesnej roli nauczyciela , który będzie umiała na każdym etapie rozwoju wspierać swoich uczniów w dążeniu do osiągania celów w edukacji, ale też sukcesów osobistych

W celu poznania nowych narzędzi  i metod nauczania , urozmaiceniu programu nauczania oraz usprawnienia organizacji nauczania i uczenia się nasi nauczyciele:

– poznawali jak najwięcej sposobów, czyli metod sprecyzowanych na metody aktywizujące i atrakcyjne dla uczniów,

– zaznajamiali się z jak największą liczbą mediów cyfrowych, w  celu wprowadzenia ich do procesu nauczania,

– zapoznawali się z użyciem tablicy interaktywnej oraz technologii

Nauczyciele w celu realizacji zamierzonych celów, wybrali takie kursy, które pozwoliły im w pełni wprowadzić innowacyjne metody nauczania. Wśród elementów, które wzbogaciły  i udoskonaliły warsztat nauczyciela, były między innymi: różnorodność sposobów przekazywania wiedzy i rozbudzania ciekawości poznawczej w uczniach, wykorzystywanie technologii w uczeniu „przyjaznym mózgowi”, włączenie emocji ucznia jako ważnego czynnika ułatwiającego przyswajanie nowych treści, uczenie i trenowanie umiejętności miękkich, które zagwarantują na zajęciach atmosferę sprzyjającą uczeniu się, techniki pracy nad projektami, które pozwolą wydobyć z każdego ucznia to co w nim najlepsze. Zdobyta wiedza i doświadczenie , a więc realizacja programu, ma służyć przede wszystkim uczniom, którzy w dzisiejszych czasach mają nowe potrzeby edukacyjne, na które można odpowiedzieć w optymalny i zindywidualizowany sposób. Kursy miały  również wyposażyć nauczycieli w wiedzę o tym jak  w obliczu coraz większych wyzwań cywilizacyjnych mogą swoich uczniów dowartościować i rozbudzić w nich wiarę w ich własne możliwości.

Zapraszamy na podsumowującą prezentację dotyczącą naszego projektu:

 „Nauczanie przyjazne mózgowi-wychodzimy z ławek, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.
Dostępne są dwie wersje w języku polskim i angielskim.