O projekcie

Nasza placówka jest otwarta na potrzeby i oczekiwania uczniów. “Szeregi” naszych klas zasilają uczniowie rekrutowani na podstawie specjalnie przygotowanego testu. Oznacza to, że poziom szkoły jest bardzo wysoki. Jednocześnie realizujemy rozbudowany program z wielu przedmiotów oraz program nauczania dwujęzycznego, na wszystkich etapach edukacji. Stawiamy wysokie wymagania naszym uczniom. Na tym tle jaskrawo widać pojedynczych uczniów słabszych. Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich naszych podopiecznych, postanowiliśmy wdrożyć program pracy z uczniem słabszym w celu odnalezienia jego mocnych stron. Do realizacji tego celu potrzebne nam są nowe narzędzia i pomysły. Tak narodziła się idea uczestnictwa w programie Erasmus+.  W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu POWER i tak rozpoczęła się nasza przygoda z wdrażaniem projektu finansowanego ze środków unijnych.

 “Mocne strony słabego ucznia – czyli sztuka odnajdywania talentów”

 Celem  projektu jest zainteresowanie ucznia nauką, przez pokazanie mu nowych metod nauki (np. dramy), przez nowe formy aktywizujące, pokazanie, że nauka nie musi być trudna, czy nudna, jak również zbudowanie jego silnej samooceny przez odkrycie własnych nowych ciekawych dróg docierania do wiedzy, odkrycie nowych nieznanych do tej pory talentów, nie koniecznie związanych tylko z edukacją szkolną.

Chcieliśmy, aby powołany zespół był różnorodny, aby obejmował nauczycieli z różnych etapów edukacji, jak i przedmiotów, aby mógł trafić do jak najszerszego grona, na jak najszerszej płaszczyźnie. Zadaniem zespołu było szczegółowe planowanie i realizowanie celów założonych w projekcie. Zdobyte na szkoleniach narzędzia wdrażane były w pracę z uczniem słabym na kilku, lub na różnych płaszczyznach w zależności od potrzeb danego dziecka. Różnorodne metody zdobyte podczas szkoleń były  stosowane na lekcjach standardowych tak, aby uczynić zdobywanie wiedzy ciekawszym, bardziej interesującym na co dzień. Co więcej powstały koła zainteresowań, które wyodrębniały uczniów słabych oraz  odpowiadały specjalizacjom nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach.

Szkoła zakłada, że potencjalną korzyścią długofalową projektu będzie, jego kontynuacja w szkole,  już poza programem w kolejnych latach. Naszym celem jest wprowadzenie dobrych praktyk, które posłużą do zniwelowania różnic miedzy uczniami najmocniejszymi i najsłabszymi, poprawy samopoczucia i samooceny uczniów słabszych oraz ich wyników edukacyjnych. Pragniemy zaszczepić w nauczycielach świadomość konieczności roztoczenia szczególnej opieki nad uczniem słabszym. Długofalowym celem projektu jest też zachęcenie nauczycieli do podnoszenia swoich kompetencji oraz dzielenia się z innymi nowo zdobytą wiedzą i umiejętnościami.