Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24 4 września

kl. 0-3 – godz. 8.00

kl. 4-6 – godz. 9.00

kl. 7,8 – godz. 10.00

Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 0-3 11 września, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 4-6 12 września, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 7-8 13 września, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 13 października, godz. 8.30
Rada Szkoły kl. 0-3 16  października, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 24 października, godz. 17.00
Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2-3 listopada
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 0-3 6 listopada, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 4-6 7 listopada, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 7,8 8 listopada, od godz. 16.30
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Wyjazd naukowy uczniów klas 7 do Londynu 20-24 listopada
Sprawdziany półroczne kl. 3, 7 27 listopada – 4  grudnia
Wystawienie w e-dzienniku przewidywanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych do 4 grudnia
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 0-3 18 grudnia, godz. 17.00
Tydzień projektów edukacyjnych w kl. 7 18-21 grudnia
Wigilia szkolna kl. 0-3 19 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 4-8 20 grudnia, godz. 14.00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 4-6 2 stycznia godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 7,8 3 stycznia, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych do  5 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 1-3 8 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-3 9 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-8 9  stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 4-8 10 stycznia
Ferie zimowe 15-28 stycznia
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 0-3 4 marca, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 4-6 5 marca, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 7,8 6 marca, od godz. 16.30
Klasowe spotkania wielkanocne 27 marca
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2  kwietnia
Rada Szkoły kl. 0-3 8 kwietnia, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 16  kwietnia, godz. 17.00
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 26 kwietnia
Dni wolne od zajęć szkolnych 29-30 kwietnia
Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 maja
Zebranie wychowawców z rodzicami kl. 0-3 6 maja, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami kl. 4-6 7 maja, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami kl. 7, 8 8 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 9 maja
„Zielona szkoła” kl. 4-7 13-17 maja
„Zielona szkoła” kl. 1-3 (Z) 14-17  maja
Egzamin ósmoklasisty

 

godz. 9.00:

– j. polski:   14 maja,

– matematyka:  15 maja,

– j. obcy: 16 maja

 

Wycieczka edukacyjna do Gdańska kl. 8 20-22 maja
Sprawdziany półroczne kl. 7, sprawdziany roczne kl. 6 (j. polski, matematyka) 20-29 maja
Sprawdziany półroczne kl. 3 W terminie ustalonym przez wydawcę podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 30 maja
Dzień wolny od zajęć szkolnych 31 maja
„Zielona szkoła” kl. 8 3-7 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 do 7 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 1-3 10 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 do 12 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-8 14 czerwca, godz. 16.30
Bal ósmoklasisty 18 czerwca, godz. 18.00
Uroczystość zakończenia zajęć szkolnych 20 czerwca

kl. 8 – godz.14.00

21 czerwca

kl. 0-3 – godz. 8.15

kl. 4-7 – godz. 10.00

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia

W następujących dniach wolnych od zajęć szkolnych zostanie zorganizowana opieka dla uczniów kl. 0-3, których rodzice zgłoszą swoje dzieci z tygodniowym wyprzedzeniem: 2,3 listopada,  27,28,29  grudnia; 28, 29 marca, 2 kwietnia; 29, 30 kwietnia, 2 maja; 31 maja.