Konkursy

Harmonogram konkursów w klasach 4-8 w roku szkolnym 2023/24


Zapraszamy na kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Spelling Bee dla klas 7 i 8, który tym roku odbędzie się pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w Regulaminie konkursu i u nauczycieli języka angielskiego.

Czekamy na zgłoszenia!

Baza słow klasa 7

Baza słów klasa 8

Zaproszenie_i_regulamin


Powiatowy konkurs z zakresu pierwszej pomocy „Cenne życie mam, więc pierwszą pomoc znam”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z powiatu piaseczyńskiego do udziału w dwuetapowym powiatowym konkursie z zakresu wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy „Cenne życie mam, więc pierwszą pomoc znam”. I etap – szkolny odbędzie się 17 marca 2022. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 12 marca 2022 r. koordynatorzy zgłaszający szkołę wysyłają mailem za potwierdzeniem odbioru skan wypełnionego zgłoszenia, będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu, na adres: d.strzyzewska@szkolamarzen.pl
Konkurs został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ponadto, do Kuratorium Oświaty wpłynął wniosek o umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, laureaci konkursu otrzymają punkty w rekrutacji do szkoły średniej.

Regulamin konkurs powiatowy – Cenne życie

Koordynator konkursu Dorota Strzyżewska


VI Międzyszkolny Konkurs Literowania w Języku Angielskim „Spelling Bee”

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu piaseczyńskiego do udziału w szóstej edycji Międzyszkolnego Konkursu Literowania w Języku Angielskim „Spelling Bee”. Pierwszy etap konkursu organizują nauczyciele języka angielskiego w swoich szkołach zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Finał (drugi etap) odbędzie się 30 marca 2022 roku w PSP 72 „Szkole Marzeń” w Piasecznie przy ulicy Zielonej 14. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ponadto, do Kuratorium Oświaty wpłynął wniosek o umieszczenie konkursu w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, laureaci konkursu otrzymają punkty w rekrutacji do szkoły średniej. Szczegółowy harmonogram konkursu, regulamin oraz baza słów znajdują się w zakładkach poniżej.

Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Literowania w Języku Angielskim Spelling Bee

Harmonogram VI Międzyszkolnego Konkursu Literowania w Języku Angielskim

VI Spelling Bee – baza słów-klasa 7

VI Spelling Bee – baza słów klasa 8


WYKAZ KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2021-2022