Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w naszych placówkach.

Jednym z wiodących przedmiotów w naszych placówkach jest język angielski. Oprócz rozbudowanej oferty lekcji z tego przedmiotu, uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych metodą dwujęzyczną. Polega ona na tym, że niektóre lekcje, normalnie prowadzone w j. polskim, odbywają się w części lub całości po angielsku.
W przedszkolu realizujemy program „Dwujęzyczne poznawanie świata”, w klasach 1-3 naszych szkół podstawowych są to edukacja wczesnoszkolna w j. angielskim oraz muzyka, w klasach 4-6 – przyroda po angielsku oraz historia, a w gimnazjum – historia, geografia, biologia lub WOS.