Wizja szkoły

Non scholae, sed vitae discimus

Chcemy, by nasza szkoła pomogła uczniom znaleźć swoją drogę w złożonym, ciągle zmieniającym się świecie, by najpierw była mądrym opiekunem dziecka w klasach młodszych, a następnie – przewodnikiem młodego człowieka.

Jesteśmy przekonani o tym, że w turbulentnym otoczeniu tradycyjne wartości mogą być stabilnym fundamentem.

Pragniemy zaszczepić naszym wychowankom silne przekonanie o tym, że stałe kształcenie się, właściwie przez całe życie, jest nie tylko koniecznością, ale też

– przyjemnością.

Nasza szkoła jest przede wszystkim dla ucznia (nie rodzica lub nauczyciela).

Nasz uczeń jest twórczy, pracowity, kulturalny; lubi się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, szanuje innych. Jest „obywatelem” Polski i Świata.

Nasz nauczyciel jest przewodnikiem i opiekunem, a następnie – partnerem ucznia; mentorem przyjaznym, lecz wymagającym. Wytycza granice, a następnie czuwa nad ich poszanowaniem, tego bowiem oczekują zarówno nasi uczniowie, jak i ich rodzice.

Rodzic naszego ucznia świadomy jest znaczenia solidnej edukacji od najmłodszych lat; wie, że ma decydujący wpływ na wychowanie swego dziecka; ufa szkole, której powierzył swoje dziecko, przestrzega zasad Statutu Szkoły.

Jesteśmy szkołą prywatną. Uważnie słuchamy różnych opinii, lecz to władze szkoły ostatecznie decydują o kierunkach rozwoju.

Wzorujemy się na najlepszych szkołach: prywatnych brytyjskich oraz publicznych skandynawskich. Nawiązujemy do dobrego dziedzictwa polskiej szkoły okresu 20-lecia międzywojennego.