Projekty unijne

unia

Potrafimy realizować projekty unijne

W ciągu blisko 25 lat istnienia nasze placówki zgromadziły pokaźny kapitał ludzki. Jego probierzem są nie tylko znaczące, a nawet wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wychowawcze, ale również liczba projektów unijnych, na realizację których otrzymaliśmy granty. Sprostanie bowiem wymogom merytorycznym oraz formalnym, jakie muszę spełnić wnioski beneficjentów, uzależnione jest od tego, czy nauczyciele, administracja, dyrekcja oraz organ prowadzący potrafią współpracować, tworząc efekt synergii.

My potrafimy, czego ilustracją mogą być chociażby poniższe projekty sfinansowane ze środków europejskich, których beneficjentami były nasze placówki:

  1. Dwuletni Partnerski Projekt Szkół „Comenius” pt. „Everybody fits in” (wymiana międzynarodowa z udziałem szkół z Francji, Litwy, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii).

  2. Dwuletni Partnerski Projekt Szkół „Comenius” pt. „Green – more than a colour” (wymiana międzynarodowa z udziałem szkół z Niemiec, Hiszpanii, Czech i Turcji).

  3. Wizyta studyjna w 7 szkołach w Sundsvall (Szwecja) z udziałem dyrektora naszej szkoły oraz przedstawiciela organu prowadzącego – w ramach programu „Life long learning”.

  4. Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach rządowo-unijnego programu „Radosna Szkoła”.

  5. Dwuletni projekt „Indywidualizacja – drogą do spełnienia marzeń” (w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”), którego beneficjentami byli nasi najmłodsi uczniowie oraz ich nauczyciele.

  6. Projekt “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) – cykl zagranicznych szkoleń dla naszej kadry – 3 edycje.

  7. Dwuletni projekt „Keep IT, stay FIT! ICT & healthy life style in our schools” w ramach unijnego programu “Erasmus+” z udziałem szkół z Niemiec, Litwy i Turcji.