Egzamin 8- klasisty

Wyniki egzaminu 8-klasisty Prywatnej Szkoły Podstawowej r 72 „Szkoły Marzeń”

w Jazgarzewszczyźnie(dalej: PSP 72)

Rok: 2021
Przedmiot PSP 72 Kraj
J. polski 68% 60%
Matematyka 74% 47%
J. angielski 94% 66%
J. niemiecki 91% 49%