Kontakt

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72
„SZKOŁA MARZEŃ” W JAZGARZEWSZCZYŹNIE
(ZALESIE DOLNE)

ul. Okrężna 25A, Jazgarzewszczyzna,
05-501 Zalesie Dolne
Tel./fax 022 750 07 87

e-mail: zalesie@szkolamarzen.pl

Organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Oświatowe jest Spółka SAPIENTIA sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000300353, kapitał zakładowy 140.000,00 zł, NIP 7010106761, Regon 141304417.

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Kazimierz Stankiewicz
e-mail: k.stankiewicz@szkolamarzen.pl

Wicedyrektor Szkoły – Anna Kubacka

e-mail: a.kubacka@szkolamarzen.pl

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00.

 

Numer konta:

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie:
52 1090 1694 0000 0001 1438 0947