Język angielski w pytaniach i odpowiedziach

1. Z jakiego programu nauczania korzystamy?

Program nauczania języka angielskiego w naszej szkole jest oparty na programie Ilony Studzińskiej, Arkadiusza Medela, Magdaleny Kondro oraz Ewy Piotrkowska „Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawa programową”. Podczas zajęć opieramy się również na programie własnym, który zawiera rozszerzone słownictwo do każdego rozdziału oraz ma celu rozbudzenie szacunku i tolerancji dla innych kultur, poprzez wprowadzenie elementów krajów anglojęzycznych (Halloween, Thanksgiving, Christmas). Raz w miesiącu odbywają zajęcia o wybranym kraju anglojęzycznym, w miarę możliwości zapraszani są goście z danego kraju.

 
2. Z jakich podręczników korzystamy?

Korzystamy z podręcznika Bugs World 1 i 2 w klasie zero oraz English World 1-3 wydawnictwa Macmillan, wybrane podręczniki przeznaczone są do rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego.

Bugs World 1 i 2 Bugs World w uporządkowany i przemyślany sposób realizuje wszystkie założenia Nowej Podstawy Programowej, pozwala również indywidualizować tok kształcenia i wprowadzać ten sam materiał językowy zarówno w klasach, w których większość dzieci opanowała już umiejętność czytania i pisania, jak i w tych, w których dzieci dopiero doskonalą te sprawności.

English World składa się z dziesięciu poziomów i jest przeznaczona dla uczniów w wieku 6–16 lat. Podręcznik rozwija wszystkie sprawności językowe, kładąc szczególny nacisk na efektywną komunikację już na pierwszych etapach nauki. Tłem dla prezentacji materiału językowego zawartego w książkach są informacje zaczerpnięte z różnych dziedzin nauki, co poszerza wiedzę dzieci o otaczającym je świecie. Metodyka nauczania i szata graficzna zmieniają się wraz z poziomem zaawansowania, dzięki czemu uczniowie dostrzegają, że bohaterowie kursu dorastają wraz z nimi. Kurs szczególnie przeznaczony jest dla szkół dwujęzycznych ponieważ zawiera:

– Innowacyjny DVD-ROM zawierający materiały do wykorzystania z tablicą interaktywną, krótkie filmiki i prezentacje, plakaty animowane, nagrania wideo jest nieocenioną pomocą w dostosowaniu zajęć do potrzeb grupy.

– Słowniczek do każdego poziomu, który pomaga uczniom powtarzać i utrwalać słownictwo.

– Sekcje Learning to Learn w zeszycie ćwiczeń, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące strategii uczenia się, podpowiadają, jak w najlepszy sposób przyswajać materiał.

 

3. Z jakich metod i technik korzystamy na zajęciach?

Na zajęciach wykorzystujemy elementy następujących metod nauczania języków obcych:

Kanadyjska metoda immersjipolega na zanurzeniu dziecka w drugim języku, wprowadza dziecko w świat języka obcego, bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym.

Metoda naturalna – polega na akwizycji języka ojczystego poprzez słuchanie, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/nauczyciela.

Metoda bezpośrednia odrzuca systematyczne uczenie się gramatyki, czy nawet słownictwa, błędy gramatyczne w zasadzie nie są poprawiane, ponieważ głównym celem jest zachęcanie uczących się do konwersacji i obcowania z żywym językiem obcym w naturalnym, bezpośrednim kontakcie.

Metoda audiolingwalnawykształca nawyki językowe w sposób mechaniczny, poprzez wielokrotne powtarzanie zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego.

Metoda reagowania całym ciałem (TPR) – dzieci reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela po to, aby wszystko odbywało się za pomocą jak najmniejszej ilości wypowiadanych słów, a uczący kojarzyli słowo z ruchem, reagując całym ciałem. Total Physical Response sprzyja uczeniu się/ nauczaniu bezstresowemu, pozwala na relaks w czasie lekcji, pokonuje zahamowania i strach przed mówieniem, a także niewątpliwie uatrakcyjnia proces nauczania.

Metoda komunikacyjna – celem nadrzędnym tej metody jest opanowanie sprawności mówienia, autentycznej komunikacji, porozumiewania się w języku obcym.

Techniki pracy: gry, zabawy, historyjki, rymowanki, drama, projekty, wystawy, rysunki.

 

4. Dlaczego nie dzielimy uczniów na grupy pod względem znajomości języka?

Głównym argumentem przeciw dzielenia dzieci z klas 0-3 na grupy pod względem znajomości języka jest spadek motywacji do nauki u ucznia, który znajduje się w „słabszej„ grupie. Na tym etapie edukacji ważnym czynnikiem jest motywowanie ucznia do nauki języka. Dzieci, które przebywają w grupie ze słabszymi uczniami nie tracą, wręcz przeciwnie wcielają się w role „ekspertów”, poprzez co sami mają większą motywację do nauki.

5. Jakie prace domowe zadajemy? Jak często i dlaczego?

Każda zadana praca domowa nawiązuje do tematu materiału przerabianego na zajęciach. Mogą to być zadania z książki ćwiczeń, ćwiczenia pisemne, nauczenie się wierszyka lub piosenki. Przeważnie prace domowe zadawane są na weekendy, rzadko zdarzają się w ramach tygodnia pracy. Ilość i częstotliwość zadawanych prac zwiększa się z wiekiem.

Szczegółowe wskazówki wspomagania kursu języka angielskiego nasi rodzice otrzymują raz w miesiącu drogą mailową.

6. W jaki sposób sprawdzamy wiedzę naszych uczniów?

Dzięki małym grupom, nauczyciele mogą skrupulatnie, często i na bieżąco sprawdzać wiedzą uczniów. Służą do tego oceny ustalone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, jak i karty oceny opisowej ucznia wypełniane przez nauczycieli raz w semestrze. Nauczyciele na bieżąco sprawdzają zadania wykonane w książkach ćwiczeń jak i zadania pisemne w zeszytach. W ramach projektów uczniowie mają zadawane prace ustne, rodzaj krótkich prezentacji, lub nauczenie się wierszyka czy piosenki. Po zakończeniu każdego rozdziału uczniowie piszą test, sprawdzający opanowianie przerobionego na zajęciach materiału.

Rodzice, jeśli jest to możliwe mogą pomagać dzieciom w przygotowaniu się do sprawdzianu poprzez powtarzanie z nimi danych zagadnień w formie zabawy oraz pozytywne motywowanie.

 

Bibliografia:

1. http://www.angielski.epolen.eu/metoda (02.11.2011).

2. http://www.macmillan.pl/index.php/katalog/klasy-1-3 (02.11.2011).

3. http://www.macmillan.pl/index.php/katalog/klasy-1-3-sp/98-bugs-world (02.11.2011).

4. http://www.macmillan.pl/index.php/klasy-1-3/category/18-program-nauczania-1-3 (02.11.2011).