Kazimierz Stankiewicz – Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes zarządu

Anna Kubacka, Wicedyrektor Szkoły