Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PSP NR 72

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO („0”) ORAZ KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2022/23

Poniższy harmonogram oraz zasady rekrutacji mogą ulec zmianie z powodu sytuacji pandemicznej.

Dzień otwarty – godz.10.00, 22 stycznia 2022 r. – dotyczy szkoły przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie

Dzień otwarty – godz.10.00, 19 lutego 2022 r. – dotyczy szkoły przy ul. Okrężnej 25a w Jazgarzewszczyźnie (Zalesie Dolne)

Na dzień otwarty należy zapisać się za pośrednictwem powyższego e-formularza.

Wniesienie opłaty w wysokości 100 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kasie szkoły lub przelewem na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata) – najpóźniej w przeddzień badania gotowości szkolnej/przedszkolnej:

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Zielona 14:

03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie:

52  1090  1694  0000  0001  1438  0947.

Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)  – 26 lutego, godz.10.00,    2022 r.  – dotyczy obu ww. szkół

Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej należy zapisać się w dniu otwartym (w szkole) lub za pośrednictwem powyższego e-formularza ­ po dniu otwartym.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” – do 2 marca 2022 r., godz. 17.00
Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od  3 do 10 marca 2021 r.

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać umowę drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem pod adres:

sekretariat@szkolamarzen.pl (szkoła w Piasecznie),

zalesie@szkolamarzen.pl (szkoła w Zalesiu Dolnym).

Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi) w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:
  • jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;
  • jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

  1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

Prezentacja z dnia otwartego

 Nauczanie zdalne jest fajne!

Spacer po Szkole Marzeń!


Podręczniki w roku szkolnym 2021/22

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2021/22. Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

Szkolny zestaw podręczników kl. 0-3, rok szkolny 2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 4-8 rok szkolny 2021-22

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu mojepodreczniki.pl

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

– jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;

– jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.


Regulamin rekrutacji

Wyprawka ucznia klas “0” i I

Poniższe dokumenty proszę wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0 lub 1 szkoły podstawowej.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki